Oficjalny serwis klubu

Trzyletni jubileusz nie brzmi pewnie tak okazale, jak historia drużyny. Może się pewnie wydawać, że za wcześnie na takie podsumowania, czy wspomnienia.

Bogaty dorobek drużyny nierozerwalnie związany jest jednak z piłkarzami występującymi w przeszłości, jak i z obecnej kadry. Jeśli spojrzymy na przekrój kadry od początku istnienia drużyny, zauważymy tu rzadko spotykaną dyferencjację od najmłodszych do najstarszych, z uwzględnieniem prawie wszystkich możliwych profesji.

Przez cały czas trwała jednak wielka selekcja, przez którą przedostawali się tylko najmocniejsi, którzy później budowali zręby piłkarskiej historii drużyny.

Ligowe mecze z Sapatino (2:0), Starym Rokiciem (3:2), czy Figi-Fago (4:1), wraz z halowymi: z Barceloną (1:4), Kozinami (2:2) i Polleną Evą (1:0) na trwałe zapiszą się w naszej pamięci.

Nasza drużyna zawsze dążyła do osiągnięcia najlepszych wyników, toteż zdarzały się i czarne karty, tak w piłkarskiej, jak i kadrowej historii klubu, ale o nich pisać nie warto.

Złośliwi twierdzą, że Soccer-Calcio nigdy nie miał drużyny najwyższego formatu. Niestety zapominają i o tym, że jest to nadal drużyna, która potrafi wygrać z każdym.Soccer-Calcio to zespół, w którym nie liczą się układy i życiorysy, lecz niepowtarzalny charakter każdego z graczy wykuwany w ciągu całej historii klubu.

WG 26.11.1994